Ergenlikte çok hızlı bir değişim vardır ve bu kadar hızlı değişimi hayatlarında ilk defa yaşıyorlar. Kişiliklerinin en öne çıkan özellikleri olarak ortaya çıkıyor ve algısal belirginlik olarak ergenliğin en fazla dikkat edilen özellikleri içinde fiziksel özellikleri vardır.

Ergenler tüm insanların onlarla ilgilendiğini düşünür. Bu da fiziksel değişikliklerinden dolayı birtakım kaygı ifadeleri barındırabilir. Mesela “sivilcelerim çıktı ama ne zaman geçecek? Bu burnum büyüyor ama nerede duracak?” gibi. Artık her gününü bu tarz düşünceler oluşturacaktır. Birde içinde bulunduğumuz değer, kültür, medya ve televizyonda yayınlanan diziler vs. ergenlerin algısal belirginliğine dikkat çekiyorsa yani fiziksel özelliklerine vurgu yapıyorsa ergenin yapacağı çok fazla bir şey kalmıyor fiziğiyle ilgilenmeye başlıyor. Eğer ergen kişiliğiyle ilgili bir takım kazanımlar elde edememişse yani arkadaşları arasında bir yeri, itibarı yoksa kendini düzgün bir şekilde ifade edememişse ergenlik dönemindeki bu fiziksel değişimler onu daha fazla etkiler. Bunun anlamı şudur: eğer sen kişilik özelliklerinle arkadaşların arasındaki yerini alamamışsan bunlarla yarışacak tek bir şey kalıyor geriye o da fiziksel özelliklerin.

Yapılacak şey bu dönemde ergenin fiziksel gelişimine çok fazla dikkat çekmemek. “sen kilo mu aldın bu aralar?” ya da “sivilcelerin mi çıkmış bakıyım senin?” gibi sözler ergene çivi gibi saplanır. Beden imgesi ile fiziksel faktörlerin ilk defa ortaya çıkması, daha önce bununla ilgili bir tecrübesinin olmaması, bir takım kişilik özelliklerinin tam olarak geliştirilememesi neticesinde ergen her yerde kendisinin izlendiğini, herkesin ona baktığını ve onun yüzündeki sivile ile ilgilendiğini düşünen çarpık bir algı geliştirecek ve bu algısı zamanla geçecektir.

Bunun dışında ergenlik problemlerini önleme ya da azaltmakta başarılı olmuş programların değerlendirmelerinde şu ortak noktalara ulaşılmıştır:

1) Yoğun Bireyselleştirilmiş İlgi: Bu programda yüksek risk grubundaki ergenlerin sorumluluğu bir yetişkine verilmiş o yetişkin kendisine verilen bu ergenlerle onların ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ilgilenmiştir. Madde kullanım problemiyle karşı karşıya olan bir ergende oldukça kullanışlı bir yöntemdir.

2) Toplum Çapında Çok Taraflı İşbirlikçi Yaklaşımlar: Bu programın temel felsefesi, birçok farklı program ve hizmetin yerinde verilmesi zorunluluğudur. Madde kullanan gençlerde ya da daha değişik problemleri olanlarda yerel medyayı kullanarak ve halk eğitimi yaparak, okuldaki program ile bağlantılı olarak toplum çapında sağlığı düzeltme kampanyası yürütülmüştür.

3) Erken Tanılama ve Müdahale: Çocuklar problem geliştirmeden önce ya da problemin başlangıcında müdahale edebilmekte ailelere büyük görev düşmektedir. Bu program daha çok dezavantajlı durumdaki siyah Amerikalı çocuklara hizmet etmektedir.