Koronanın öğrettikleri hem olumlu hem de olumsuz pek çok durum taşıyor. Normal koşullar altında günlük yaşam pratiklerine alışmış çoğu insan için korona salgını son derece farklı, değişken değerlere sahip durumları beraberinde getirdi.

Korona Olumsuz Olarak Neleri Etkiledi?

Korona salgını olumsuz olarak pek çok durumu etkiledi. Öncelikle küresel ekonomik sistemlerin ve devlet yapılanmalarının ani bir kriz durumunda ne kadar yetersiz kaldıklarını salgın gösterdi. Bunun yanında pek çok ülkenin bir salgın hastalığa karşı altyapısının yeterli olmadığı da daha iyi anlaşıldı. Ekonomik olarak zorlanan piyasa ise günümüz koşullarına ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu daha iyi anladı.

Bireysel olarak bakıldığında ise salgın hastalıklar insanlık tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen yaklaşık 100 yıldır küresel çapta bir salgın görülmediği için koronavirüs herkes için öncelikle şaşkınlık yarattı. Kısıtlamalar ve riskler arttığında ise insanlar sosyal ilişkilerini değiştirmek durumunda kaldılar. İnsanların topluca vakit geçirme alanları ortadan kalkınca sosyal ilişkiler de büyük zarar görmüş oldu. Ev içinde geçirilen zaman kimi aileler için daha fazla gerginlik durumunun yaşanmasına neden oldu ve aile ilişkilerinde de çeşitli sorunlar yarattı.

Korona Olumlu Olarak Neleri Etkiledi?

Elbette korona sadece olumsuz olarak etkide bulunmadı. Bunun yanında koronanın olumlu etkileri olarak sayılacak durumları da beraberinde getirdi. İnsan yaşamının ve onun kurmuş olduğu sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Bunun yanında insanlara kendilerine daha çok zaman ayırmayı, kendi başına kaldıklarında verimli zaman geçirebileceklerini de gösterdi. Korona ayrıca kitap okumak, film izlemek ya da bu türden kültürel etkinlikler için de önemli fırsatlar sundular. Her şeyden önemlisi ise yan yana olmanın ne kadar güzellik taşıdığını bir kez daha hatırlama olanağı sağladı.