Trakya düğün adetleri her yörede olduğu gibi kendi bölgesinde farklılık gösterir. Trakya’da yapılan düğün adetleri çok uzun zamanlardan şu ana gelmiştir. Bu bölgede hala eski kültüründeki gibi adetler uygulanır.

Kız İsteme

Trakya’da kız isteme adeti her yörede olduğu gibi oğlan tarafı gerçekleştirir. Kızın evine gelen erkek tarafı gelin adayının elinden yapılmış olan kahveyi içer. Gelin adayı damadın kahvesinin içerisine tuz koyabilir. Trakya’da kız isteme töreninde diğer yörelerden farklı olarak 3 kez istemenin gerçekleştirilmesi gerekir. Kızı babasında 3 kere istedikten sonra baba kızını verir. Bunun aksi gerçekleştiği zaman kızın küçük duruma düşünüldüğüne inanılmaktadır.

Söz Düzme

Trakya’da söz düzme diye bir adet bulunur. Söz düzmede aynı çeyiz dizme gibi kız ve erkeğin her istediği onlara alınır. Burada kızı beğendiği her eşyayı oğlan tarafı alır, oğlanın beğendiği her eşyayı da kız tarafı alır.

Söz dikiminde de oğlanın sandığında bulunan tüm eşyalar yere serilir. Daha sonra yerde bulunan eşyalara iğne batırılır. Bunu da ilk olarak damat adayı yaparsa şans getirdiğine inanılır. Daha sonra söz dikiminde bulunan kişiler de eşyalara iğne batırdıktan sonra tüm eşyalar kız tarafının evine gönderilir.

Düğün

Trakya’da düğün adetleri biraz daha farklıdır. Düğüne gelecek olan belirli genç kızlar şimşir ağaçlarından yaprak toplar. Bu yapraklar yine genç kızlar tarafından gümüş tellerle sarılır. Daha sonra düğündeki diğer genç kızara bu işlenen yapraklar verilir. Yaprağı alan kız ise düğünde oynamak üzere sıraya çağırılmış anlamına gelir.

Nikah

Trakya’da evlenme adetleri diğer yörelere göre biraz daha farklı işler. Trakya’da nikahları köyün remi hatibi kıyar. Hatip ilk olarak oğlanın evine gelir. Hatip damada evlenecek olan kızı isteyip istemediğine dair 3 kere soru sorar. Damat ise burada ‘evet’ değil de ‘istiyorum’ demelidir. Aksi takdirde hatip nikahı kıymaz. Oğlan evinde yemek yendikten sonra hep beraber kız evine gidilir.

Kız evinde de aynı sorular kıza sorulur. Kızın da rızası alındıktan sonra nikah töreni için yapılan eğlencelere geçilir. Bu eğlenceler de bitince hatip evelenecek olan kişileri müftülüğe bildirir. Daha sonra gelin ve damadın nikahı kıyılır.